Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017
Ngày đăng: Lượt xem: 3131

1. Vùng tuyển sinh: Học viện tuyển sinh trên pham vi cả nước

 

 

2. Chỉ tiêu tuyển sinh

STT

Ngành Đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

1

An toàn thông tin

52480202

600

 

Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên

Khối A (Toán, Vật lí, Hóa Học)

Khối A1 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh)

 

2

Công nghệ thông tin

(Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm nhúng & di động)

 

52480201

200

 

Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên

Khối A (Toán, Vật lí, Hóa Học)

Khối A1 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh)

 

3

Kỹ thuật điện tử, truyền thông (viễn thông)

(Chuyên ngành Hệ thống nhúng & Điều khiển tử động)

 

52520207

100

 

Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên

Khối A (Toán, Vật lí, Hóa Học)

Khối A1 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh)

 

* Cơ sở đào tạo phía Nam chỉ tuyển sinh ngành An toàn thông tin

Bài viết cùng chuyên mục