Chính phủ đồng ý phương án tăng học phí đại học từ năm học 2023-2024
Ngày đăng: Lượt xem: 595

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng ý với phương án trường đại học tăng học phí từ năm học 2023 - 2024 theo Nghị định 81, còn học phí bậc phổ thông do địa phương quyết định.

 

Tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về học phí năm học 2023-2024, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã báo cáo về phương án điều chỉnh học phí năm học 2023-2024.

Dự kiến đầu tháng 7, Hội đồng nhân dân (HĐND) các địa phương sẽ thông qua mức học phí cho năm học mới đối với bậc phổ thông.

Đối với giáo dục đại học, các trường phải quyết định mức thu học phí, thông báo trước khi thí sinh đăng ký dự tuyển.

Chính phủ đồng ý phương án tăng học phí đại học từ năm học 2023-2024 -0

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với Bộ GD&ĐT về học phí năm học 2023-2024.

 

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng ý với phương án các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện lộ trình tăng học phí phù hợp theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; có chính sách hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người yếu thế và dễ bị tổn thương được tiếp cận giáo dục đại học bình đẳng.

Đối với bậc học mầm non, tiểu học, trung học phổ thông, theo Phó Thủ tướng, việc điều chỉnh học phí do HĐND các tỉnh, thành phố quyết định theo điều kiện của địa phương. Đồng thời, Bộ GD&ĐT cần đánh giá rõ tác động xã hội, đặc biệt ảnh hưởng đến nhóm đối tượng chính sách, yếu thế, thậm chí không thể đi học do học phí tăng, từ đó, có phương án hỗ trợ cụ thể, "bảo đảm mục tiêu nhất quán trong thực hiện phổ cập giáo dục phổ thông".

"Ở những khu vực có điều kiện kinh tế, cần thúc đẩy xã hội hóa, khuyến khích tự chủ đối với các cơ sở giáo dục công lập trên cơ sở tính đúng, tính đủ chi phí giáo dục, dành ngân sách nhà nước để hỗ trợ cho các nhóm đối tượng chính sách, yếu thế, ở vùng sâu, vùng xa"- Phó Thủ tướng nói và nêu rõ nguyên tắc "không giảm ngân sách Nhà nước đầu tư cho giáo dục".

Bộ GD&ĐT tiếp tục nghiên cứu chính sách học phí toàn diện, bài bản, đảm bảo mục tiêu thực hiện xã hội hóa cũng như phổ cập giáo dục phổ thông.

Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/10/2021. Theo đó, từ năm học 2022-2023, học phí sẽ tăng đều hàng năm. Ngay từ đầu năm học, nhiều trường đại học đã áp mức thu mới. Tuy nhiên, ngày 20/12/2022, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo hệ thống công lập thuộc phạm vi quản lý giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 như năm học 2021-2022. 

Quyết định trên được Chính phủ đưa ra nhằm tiếp tục hỗ trợ kịp thời học sinh, sinh viên, hộ gia đình thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn, bình ổn giá và kiểm soát lạm phát góp phần phục hồi phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân sau dịch COVID-19.

KMA được tăng học phí lên 1,640 tr/tháng kể từ năm học 2023-2024