Chính sách hỗ trợ của Nhà nước về miễn giảm học phí cho sinh viên
Ngày đăng: Lượt xem: 1311

Thực hiện theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 27 tháng 8 năm 2021 về Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo ( Điều 15 và 16, trang 18-21 tại Nghị định trên). 

Một kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc: Lo học sinh chỉ học 3 môn thi -  Tuổi Trẻ Online