CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO (HỆ DÂN SỰ)
Ngày đăng: Lượt xem: 33576

Học viện Kỹ thuật mật mã có kinh nghiệm đào tạo về ngành An toàn thông tin và Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm nhúng và di động); năm 2017 Học viện mở thêm ngành mới Điện tử viễn thông (Chuyên ngành Hệ thống nhúng và điều khiển tử động) hứa hẹn nhiều sự lựa chọn hơn cho các bạn yêu thích công nghệ.

 

 

Tham khảo chương trình khung tại link dưới:

 

 

Chương trình khung đào tạo đại học

 chính quy ngành AN TOÀN THÔNG TIN

 

Mã ngành đào tạo: 7.48.02.02

 

Tổng số tín chỉ: 154

 

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

 

Sau khi tốt nghiệp sinh viên được cấp bằng kỹ sư

 

NỘI DUNG CHI TIẾT

 

 

Chương trình khung đào tạo đại học

chính quy ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Mã ngành đào tạo: 7.48.02.01

 

Tổng số tín chỉ: 175

 

Thời gian đào tạo: 5 năm

 

Sau khi tốt nghiệp sinh viên được cấp bằng kỹ sư

 

NỘI DUNG CHI TIẾT

 

            Chương trình khung đào tạo đại học

chính quy ngành KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

 

Mã ngành đào tạo: 7.52.02.07

 

Tổng số tín chỉ: 167

 

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

 

Sau khi tốt nghiệp sinh viên được cấp bằng kỹ sư

 

NỘI DUNG CHI TIẾT

 

 

Bài viết cùng chuyên mục