ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2018
Ngày đăng: Lượt xem: 1458

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2018
(Kèm theo công văn số 115/HVM-ĐT ngày 14 tháng 3 năm 2018
của Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã)
 

1. Thông tin chung về trường
1.1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu) và địa chỉ trang
thông tin điện tử của trường:
- Tên trường: Học viện Kỹ thuật mật mã.
- Sứ mệnh: Học viện Kỹ thuật mật mã thành lập ngày 15 tháng 4 năm 1976. Học viện là
trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Ngành Cơ yếu Việt Nam, với trên 40
năm kinh nghiệm đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực bảo mật thông tin. Trong quá trình
phát triển, Học viện đã 2 lần được trao giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ. Năm
2004, Học viện là trường đại học đầu tiên trong cả nước đào tạo chuyên ngành An toàn thông
tin. Trải qua 14 năm đào tạo chuyên ngành An toàn thông tin, Học viện đã khẳng định được
vai trò tiên phong và uy tín trong đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực này cho xã hội. Năm
2014, Học viện được Chính phủ lựa chọn là một trong 8 cơ sở đào tạo trọng điểm về nguồn
nhân lực an ninh, an toàn thông tin cho Chính phủ.
Tính đến năm 2018, Học viện đã có trên 1800 kỹ sư An toàn thông tin tốt nghiệp ra
trường, với trên 90% số sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay với mức thu nhập tương đối cao
và được các nhà tuyển dụng đánh giá tốt về năng lực chuyên môn và phẩm chất nghề nghiệp.
Trong quá trình đào tạo và hợp tác quốc tế, Học viện đã gửi hơn 250 sinh viên đi đào tạo tại
các quốc gia có nền khoa học công nghệ tiên tiến.
Đón đầu được xu hướng phát triển của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ 4, năm
2016 bên cạnh ngành học An toàn thông tin, Học viện tuyển sinh khóa đầu tiên chuyên
ngành "Kỹ thuật phần mềm nhúng và di động" thuộc ngành Công nghệ thông tin, đào tạo các
kỹ sư phát triển phần mềm nhúng và phần mềm cho điện thoại di động thông minh - một
ngành nghề được đánh giá là "mũi nhọn" và có sức hút nhất trong nhóm ngành Công nghệ
thông tin hiện nay.
Năm tuyển sinh 2017, Học viện tuyển sinh thêm chuyên ngành mới - chuyên ngành "Hệ
thống nhúng và điều khiển tự động" thuộc ngành Kỹ thuật điện tử-viễn thông, nhằm đáp ứng
đòi hỏi nguồn nhân lực trình độ cao trong ngành điện tử viễn thông đang thiếu hụt trầm trọng
tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh dịch chuyển của nền kinh tế Việt Nam chuyển tỷ trọng
70% sang sản xuất công nghiệp, tự động hóa sản xuất và dịch vụ.
Học viện Kỹ thuật mật mã luôn định vị là trường đại học đào tạo trình độ cao về lĩnh vực
khoa học kỹ thuật mật mã - an toàn thông tin - công nghệ thông tin - điện tử viễn thông, có
môi trường giáo dục và nghiên cứu hiện đại, gắn kết đào tạo với nghiên cứu, đào tạo với thực
tiễn, nhằm phát triển năng lực tổng hợp của người học, đáp ứng tốt thực tiễn yêu cầu ngày
càng cao của Ngành Cơ yếu và xã hội.
......

Thông tin chi tiết về Đề án tuyển sinh của Học viện Kỹ thuật mật mã năm 2018 (Click tại đây)