HỌC VIỆN KỸ THUẬT MÂT MÃ THÔNG BÁO TUYỂN SINH DIỆN ĐẶC CÁCH XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY HỆ ĐÀO TẠO ĐÓNG HỌC PHÍ NĂM 2021
Ngày đăng: Lượt xem: 501

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT vào đại học chính quy

Hệ đào tạo đóng học phí năm 2021

 
   

Căn cứ Công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30/7/2021 của Bộ Giáo dục và đào tạo về công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19;

Căn cứ Công văn số 3353/BGDĐT-GDĐH ngày 10/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 do giãn cách vì dịch bệnh Covid-19.

Hội đồng tuyển sinh Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo tuyển sinh diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 (do không thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2) vào đại học chính quy Hệ đào tạo đóng học phí, chi tiết như sau:

 

1. Đối tượng tuyển sinh và điều kiện xét tuyển

- Thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 (Danh sách do Bộ GD&ĐT công bố).

- Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển (A00: Toán, Vật lí, Hóa ; A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh; D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên) từ 24,00 điểm trở lên.

 

2. Chỉ tiêu tuyển sinh

Học viện Kỹ thuật mật mã dành 16 chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021 cho cả 3 ngành đào tạo, cụ thể như sau:

STT

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

 

1

An toàn thông tin

(Chuyên ngành: An toàn Hệ thống thông tin; Kỹ nghệ an toàn mạng; Công nghệ phần mềm an toàn)

7480202

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên.

 

4

2

Công nghệ thông tin

(Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm nhúng và di động)

7480201

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên.

 

4

3

Kỹ thuật điện tử -

viễn thông

(Chuyên ngành Hệ thống nhúng và điều khiển tự động)

7520207

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên.

8

 

3. Phương thức xét tuyển

- Học viện xét tuyển theo tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn thuộc các tổ hợp (bao gồm đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên). Học viện sẽ xét điểm từ cao xuống thấp không phân biệt tổ hợp xét tuyển và lấy đủ chỉ tiêu dự kiến dành cho thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021;

- Học viện xét tuyển theo tổng điểm các môn thuộc các tổ hợp xét tuyển, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký;

- Trường hợp thí sinh đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành của Học viện thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên các nguyện vọng đăng ký của thí sinh;

- Trường hợp các thi sinh bằng điểm xét tuyển thì ưu tiên thí sinh nào có điểm tổng kết môn toán năm lớp 12 cao hơn hoặc thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh quốc gia/quốc tế sẽ trúng tuyển. Nếu sau khi xét đến tiêu chí phụ mà vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

 

4. Lệ phí xét tuyển

- Lệ phí xét tuyển là 30.000 VNĐ/hồ sơ/thí sinh;

- Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển vào tài khoản Học viện như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Học viện Kỹ thuật mật mã

+ Số tài khoản: 0025100059005

+ Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB), Chi nhánh Sở Giao dịch 3.

+ Nội dung chuyển khoản: HỌ VÀ TÊN THÍ SINH, Số CMND/CCCD, XTĐC 2021

- Khi nộp tiền tại ngân hàng thí sinh giữ lại Giấy Biên nhận (Biên lai, Giấy nộp tiền). Nếu chuyển tiền bằng hình thức Internet Banking, thí sinh chụp lại màn hình GIAO DỊCH THÀNH CÔNG sau đó in ra gửi kèm hồ sơ xét tuyển.

5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Phiếu đăng ký xét tuyển (Tải mẫu phiếu của Học viện tại đây);

- Bản sao công chứng học bạ THPT;

- Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh quốc gia/quốc tế (nếu có);

- Bản photo chứng thực các giấy tờ đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên (nếu có);

- Giấy chứng nhận thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021;

- Giấy Biên nhận (Biên lai, Giấy nộp tiền) khi nộp tiền trực tiếp tại ngân hàng, hoặc bản in màn hình GIAO DỊCH THÀNH CÔNG nếu chuyển tiền bằng hình thức Internet Banking;

Thí sinh nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành tuyển sinh năm 2021 của Học viện.

 

6. Thời gian, hình thức nộp hồ sơ

- Thời gian: Từ ngày 30/9/2021 đến 17h00 ngày 08/10/2021 (tính theo dấu bưu điện);

- Hình thức: Thí sinh gửi hồ sơ trực tiếp qua đường bưu điện đến Học viện kỹ thuật mật mã, theo địa chỉ: Học viện Kỹ thuật mật mã, Số 141 đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội;

- Thông tin liên hệ: 0946091551 hoặc 0986622772.

 

7. Thông báo kết quả xét tuyển

Kết quả xét tuyển được công bố trước 17h00 ngày 10/10/2021 trên Website của Học viện: http://actvn.edu.vn/ hoặc Fanpage https://www.facebook.com/hocvienkythuatmatma.

Hội đồng tuyển sinh trân trọng thông báo./.

 

                                                                               TM. HỘI ĐỒNG TS

                                                                               KT. CHỦ TỊCH HĐTS

 

 

                                                                         (Đã ký)

 

 

                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                           Chu Minh Yên