HƯỚNG DẪN Viết hồ sơ dành cho Tân Sinh viên
Ngày đăng: Lượt xem: 1708

 

Lưu ý :
1. Dành cho tuyển sinh năm 2022
2. Lớp :
Các bạn học An toàn thông tin ghi AT... (AT20)
Các bạn học Công nghệ thông tin ghi CT... (CT8)
Các bạn học Điện tử viễn thông ghi DT... (DT7)
( Do chưa có danh sách lớp nên các bạn điền vậy nhé, vào năm học chúng ta sẽ biết lớp A,B,C,D,... sau nhé )
3. Địa chỉ :
Các bạn ghi địa chỉ thường trú, ghi rõ Thôn / Xã / Huyện / Tỉnh.
4. Họ và tên thí sinh :
Ghi đầy đủ họ tên IN HOA
5. Hồ sơ gồm có :
Tại đây các bạn tích các giấy tờ có trong hồ sơ đã chuẩn bị nhé