PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH NĂM 2021
Ngày đăng: Lượt xem: 4650

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH NĂM 2021

 

1. Hệ tuyển sinhHệ đóng học phí, đào tạo đại học chính quy.

 

2. Phương thức tuyển sinh

 

2.1. Đối tượng tuyển sinhTất cả các thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

 

2.2. Phạm vi tuyển sinh Học viện tuyển sinh trên toàn quốc.

 

2.3. Phương thức tuyển sinh:

Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức;

- Tổ hợp môn xét tuyển: một trong các tổ hợp sau

  + Toán, Vật lí, Hóa học (Tổ hợp A00);

  + Toán, Vật lí, Tiếng Anh (Tổ hợp A01);

  + Toán,  Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh (Tổ hợp D90).

 

- Đăng ký xét tuyển: Theo phương thức đăng ký xét tuyển trên cổng thông tin tuyển sinh mà  Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ chung cho các thí sinh dự tuyển năm 2021;

- Thời gian đăng ký xét tuyển: Theo kế hoạch đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai hỗ trợ cho thí sinh dự tuyển năm 2021.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh

 

TT

Mã ngành xét tuyển

Tên ngành học

Chỉ tiêu dự kiến

Trình độ

Phương thức tuyển sinh

I. Cơ sở đào tạo Hà Nội : 

Liên hệ: 0986622772

600

 

Căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 .

 

- Tổ hợp môn xét tuyển: một trong các tổ hợp sau:

 

+ Toán, Vật lí, Hóa học (Tổ hợp A00);

 

+ Toán, Vật lí, Tiếng Anh (Tổ hợp A01);

 

+ Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh (Tổ hợp D90).

 

1

7480202KMA

An toàn thông tin

(Chuyên ngành: An toàn Hệ thống thông tin;

Kỹ nghệ an toàn mạng; Công nghệ phần

mềm an toàn)

300

Kỹ sư

2

7480201KMA

Công nghệ thông tin

(Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm nhúng

và di động)

200

Kỹ sư

3

7520207

Kỹ thuật điện tử-viễn thông

(Chuyên ngành Hệ thống nhúng và

điều khiển tự động)

100

Kỹ sư

II. Cơ sở đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh: 

Liên hệ: 0903458774

120

 

1

7480202KMP

An toàn thông tin

(Chuyên ngành: An toàn Hệ thống thông tin;

Kỹ nghệ an toàn mạng; Công nghệ phần

mềm an toàn)

60

Kỹ sư

2

7480201KMP

Công nghệ thông tin

(Chuyên ngành Công nghệ phần mềm)

60

Kỹ sư

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Học viện sẽ công bố ngưỡng đảm bảo đầu vào sau khi Bộ GD&ĐT công bố kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021

- Điều kiện nhận ĐKXT: Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển đại học năm 2021 theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành.

 

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

 

Mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển...

 

TT

Mã trường

Mã Ngành tuyển sinh

Tên ngành học

Tổ hợp xét tuyển

I. Cơ sở đào tạo Hà Nội : 

Liên hệ: 0986622772

   

1

KMA

7480202KMA

An toàn thông tin

(Chuyên ngành: An toàn Hệ thống thông tin;

Kỹ nghệ an toàn mạng; Công nghệ phần

mềm an toàn)

A00; A01; D90

2

KMA

7480201KMA

Công nghệ thông tin

(Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm nhúng

và di động)

 

A00; A01; D90

3

KMA

7520207

Kỹ thuật điện tử-viễn thông

(Chuyên ngành Hệ thống nhúng và

điều khiển tự động)

 

A00; A01; D90

II. Cơ sở đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh: 

Liên hệ: 0903458774

   

1

KMA

7480202KMP

An toàn thông tin

(Chuyên ngành: An toàn Hệ thống thông tin;

Kỹ nghệ an toàn mạng; Công nghệ phần

mềm an toàn)

A00; A01; D90

2

KMA

7480201KMP

Công nghệ thông tin

(Chuyên ngành Công nghệ phần mềm)

A00; A01; D90

 

- Chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: không có chênh lệch.

- Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: trong trường hợp thí sinh cuối danh sách trúng tuyển có điểm xét tuyển bằng nhau, sẽ ưu tiên thí sinh có điểm môn Toán cao hơn.

 

2.7. Tổ chức tuyển sinh

Thời gian đăng ký xét tuyển: Theo quy định về thời gian tại các đợt xét tuyển sinh đại học năm 2021 của Bộ GDĐT.

Hình thức nhận đăng ký xét tuyển: Thí sinh đăng ký xét tuyển hoặc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký, hình thức thay đổi nguyện vọng, cách thức nộp lệ phí, cách xác nhận quyền trúng tuyển (trực tuyến hoặc trực tiếp tại các địa điểm của Sở GD&ĐT địa phương hoặc tại các trường THPT mà thí sinh đang theo học.

 

- Điều kiện xét tuyển: thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển  đại học năm 2021 theo quy định hiện hành.

Tổ hợp môn xét tuyển: một trong các tổ hợp

 

 

  + Toán, Vật lí, Hóa học (Khối A00);

  + Toán, Vật lí, Tiếng Anh (Khối A01);

  + Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh (Tổ hợp D90);

 

 

2.8. Chính sách ưu tiên:

- Xét tuyển thẳng: Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia (điều kiện: môn được giải là Toán hoặc Tin học hoặc giải thưởng sáng tạo về khoa học công nghệ cấp Quốc gia), đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

- Ưu tiên xét tuyển: Thí sinh đã trúng tuyển vào Học viện Kỹ thuật mật mã nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc thanh niên xung phong, nay đã hoàn thành nghĩa vụ được xuất ngũ, phục viên. Nếu có đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn sức khỏe, có các giấy tờ hợp lệ thì được nhận vào học tại Học viện theo đúng chuyên ngành trước đây đã trúng tuyển.

- Các điều kiện ưu tiên khác: Theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành

 

2.9. Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ GDĐT.

 

2.10. Học phí dự kiến và lộ trình tăng học phí với sinh viên chính quy:

 

- Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: 375.000VNĐ/01 tín chỉ

- Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có): Theo quy định của Chính phủ cho các trường công lập tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành.

 

3. Các thông tin khác

- Hằng năm, sau học kỳ 1,Học viện gửi từ 10 đến 20 sinh viên có kết quả học tập xuất sắc đi đào tạo tại các nước có nền khoa học công nghệ tiên tiến (kinh phí do Nhà nước cấp).

Bài viết cùng chuyên mục