Sinh viên ngành An toàn thông tin học gì?
Ngày đăng: Lượt xem: 998

Học ngành An toàn thông tin, sinh viên được trang bị các kiến thức nền tảng về khoa học tự nhiên, kiến thức cơ bản như mạng máy tính, hệ thống thông tin, lập trình, phần mềm, quản trị mạng và đặc biệt là các kiến thức về bảo mật, an ninh mạng... Khi học kiến thức chuyên ngành An toàn thông tin, sinh viên sẽ được học sâu về phần mềm, phần cứng, hệ điều hành, cách thức hoạt động của máy tính, của mạng và hệ thống mạng, qua đó nắm bắt được các phương thức và kỹ thuật tấn công mạng, khai thác phần mềm, ứng dụng cũng như cách phát hiện ra dấu hiệu của các cuộc tấn công, phân tích và điều tra các cuộc tấn công mạng, tấn công phần mềm, khả năng vận hành, đảm sử dụng các hệ thống bảo mật… Ra trường đảm bảo khả năng thực hành nghề nghiệp và đáp ứng yêu cầu công việc ở từng lĩnh vực cụ thể.

6 việc tân sinh viên NÊN LÀM để tự tin bước vào năm học mới