Sinh viên ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông học gì?
Ngày đăng: Lượt xem: 967

Cũng giống như các ngành khác trong nhóm ngành Công nghệ thông tin, sinh viên ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông được học kiến thức nền tảng trong đó có lập trình. Ngoài ra, sinh viên còn được học kiến thức liên quan đến các thiết bị phần cứng, các nền tảng điện tử, vi mạch, aduno... Ở kiến thức chuyên ngành, sinh viên được trang bị kiến thức liên quan đến nghiên cứu phát triển, gia công hay ứng dụng hệ thống phần mềm; kiến thức về thiết kế, xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì các thành phần phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính; kiến thức về bảo mật hệ thống thông tin… Ra trường đảm bảo khả năng thực hành nghề nghiệp và đáp ứng yêu cầu công việc ở từng lĩnh vực cụ thể.

THUẬT NGỮ ĐẠI HỌC TÂN SINH VIÊN BẮT BUỘC PHẢI BIẾT