THÔNG BÁO VỀ NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY HỆ ĐÀO TẠO ĐÓNG HỌC PHÍ NĂM 2018
Ngày đăng: Lượt xem: 1904

THÔNG BÁO
V/v ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đăng ký xét tuyển tuyển sinh

đại học chính quy hệ đào tạo đóng học phí năm 2018

 

 
 

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh đào tạo đại học chính quy và Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Hội đồng tuyển sinh Học viện Kỹ thuật mật mã thông báo ngưỡng điểm đủ điều kiện để thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chính quy hệ đào tạo đóng học phí năm 2018 của Học viện Kỹ thuật mật mã (dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 - đã tính điểm ưu tiên), chi tiết như sau:

 

STT

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn

xét tuyển

Chỉ tiêu

dự kiến

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

1

An toàn thông tin

7480202

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên.

420

15.0

2

Công nghệ thông tin

7480201

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên.

200

15.0

3

Kỹ thuật điện tử, viễn thông

7520207

 

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên.

100

15.0

 

Hội đồng tuyển sinh trân trọng thông báo để thí sinh nắm được./.