THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ HỌC BỔNG CỦA HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ
Ngày đăng: Lượt xem: 10224

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ HỌC BỔNG CỦA HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Hiện nay, Học viện đang có 3 loại học bổng:

- Học bổng du học

- Học bổng học kỳ

- Học bổng khuyến học

Chi tiết về các loại học bổng như sau:

1. Học bổng du học:

 

Học bổng du học gồm học bổng của Ban Cơ yếu chính phủ và học bổng của Bộ GD&ĐT, học bổng bao gồm 100% tiền học phí và phí sinh hoạt, sinh viên được sắp xếp công việc phù hợp tại các cơ quan đơn vị sau khi tốt nghiệp.

- Thời gian xét: Kết thúc học kỳ 1 của năm học đầu tiên của khóa học.

- Chỉ tiêu: Hàng năm có khoảng 20 - 30 chỉ tiêu.

- Yêu cầu:

+ Top điểm tổng kết học kỳ 1 của năm học đầu tiên của khóa học

+ Top điểm đầu vào

+ Chấp hành kỷ luật tốt

+ Chỉ xét cho các sinh viên năm thứ nhất

 

2. Học bổng học kỳ

 

Quỹ học bổng khuyến khích học tập được bố trí tối thiểu bằng 8% nguồn thu học phí của Học viện.

- Thời gian xét: Kết thúc học kỳ

- Chỉ tiêu:

+ Học bổng loại khá: Bằng số tiền học phí của 1 học kỳ (5 tháng)

+ Học bổng loại giỏi: Bằng số tiền học phí của 1 học kỳ (5 tháng) x 1,2

+ Học bổng loại xuất sắc: Bằng số tiền học phí của 1 học kỳ (5 tháng) x 1,4

- Yêu cầu:

+ Học lực từ Khá trở lên

+ Không thi lại môn nào

+ Chấp hành kỷ luật tốt

 

3. Học bổng khuyến học

 

Hàng năm, Học viện trao nhiều suất học bổng dành cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập, đạt kết quả học tập tốt.

Ngoài ra, Học viện thực hiện các chế độ miễn giảm học phí theo các quy định hiện hành.

Bài viết cùng chuyên mục