[TUYỂN SINH 2016]: Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016
Ngày đăng: Lượt xem: 3278

1. Vùng tuyển sinh: Học viện tuyển sinh trên phạm vi cả nước

                                       

2. Chỉ tiêu tuyển sinh 

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

1

An toàn thông tin

D480202

600

Toán, Vật lí, Hóa học (Khối A)

Toán, Vật lí, Tiếng Anh (Khối A1)

2

Công nghệ thông tin

(Chuyên ngành Kỹ thuật phầm mềm nhúng và di động)

D480201

120

Toán, Vật lí, Hóa học (Khối A)

Toán, Vật lí, Tiếng Anh (Khối A1)