[TUYỂN SINH 2016]: Làm sao để biết đã đăng ký xét tuyển đại học 2016 thành công?
Ngày đăng: Lượt xem: 1674

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển ĐH – CĐ 2016 bằng 3 cách:

- Trực tuyến trên trang của Bộ GD&ĐT;

- Gửi qua đường bưu điện;

- Nộp trực tiếp tại trường.

A. Cách xác nhận đăng ký xét tuyển trực tuyến thành công

Khi đăng ký xét tuyển ĐH – CĐ 2016 bằng hình thức trực tuyến trên trang của Bộ GD&ĐT, mỗi thao tác của thí sinh đều có hướng dẫn chi tiết, khi làm sai hoặc chuyển sang bước mới đều có cảnh báo và yêu cầu xác nhận lại. Khi đã đăng ký xét tuyển thì hệ thống sẽ chuyển trạng thái của thí sinh sang “đăng ký thành công” và thí sinh có thể xem lại danh sách các nguyện vọng của mình kèm theo đó thí sinh sẽ được gửi 1 bản in thông báo là đã đăng ký thành công. Thí sinh nên in bản in này ra để đối chứng khi cần thiết

 

 

 

Trên màn hình đăng ký tuyển sinh hiển thị danh sách các nguyện vọng thí sinh đã đăng ký và thông tin về trạng thái đăng ký. Nếu trạng thái đăng ký là "đăng ký thành công", đăng ký của thí sinh đã được đưa vào hệ thống dữ liệu.

 

B. Cách xác nhận đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện

Cách xác nhận đăng ký xét tuyển ĐH – CĐ 2016 qua đường bưu điện Khi đăng ký xét tuyển ĐH – CĐ 2016 qua đường bưu điện thí sinh lưu ý phải in sao Phiếu ĐKXT theo mẫu của Bộ GD&ĐT hoặc của trường và phải ghi chính xác mã DDKXT được cấp trên Giấy chứng nhận kết quả thi.

Thí sinh lưu ý, khi gửi qua đường bưu điện thí sinh phải giữ lại biên lai xác nhận của bưu điện ghi rõ những giấy tờ thí sinh đã gửi đi kèm theo địa chỉ của trường và thời gian đóng dấu bưu kiện.

Thí sinh lưu ý, khi nộp lệ phí qua đường bưu điện thí sinh phải làm 1 phong bì riêng biệt với phong bì hồ sơ ĐKXT và gửi về địa chỉ của trường. Ngoài ra, để xác nhận xem mình đã đăng ký thành công chưa thí sinh có thể lên trang chủ của trường, tìm số điện thoại của Ban tuyển sinh nhà trường, gọi đến đường dây đó để kiểm tra cho chính xác

Khi hồ sơ của thí sinh tới nơi, cán bộ tuyển sinh của Học viện Kỹ thuật mật mã ngay lập tức sẽ gọi điện thoại theo số liên hệ của thí sinh trên phong bì thư gửi để báo cho thí sinh yên tâm.

Hãy gửi bưu điện thật sớm để tránh tình trạng hồ sơ đến sau ngày công bố kết quả trúng tuyển (13/8)

 

C. Cần bám sát thông tin công bố, nếu không thấy có tên trong danh sách, thí sinh nên đến nộp trực tiếp tại Học viện

không có tên trong danh sách đăng ký thí sinh nên đến nộp hồ sơ trực tiếp tại trường Theo quy định của Bộ GD&ĐT nếu đăng ký xét tuyển trực tuyến thì thí sinh sẽ kết thúc thời gian đăng ký sớm hơn 1 ngày. Sau ngày 11/8, các trường sẽ công bố và liên tục cập nhật danh sách thí sinh đăng ký không hợp lệ. Nếu thí sinh có tên trong danh sách này thì nên đến trường để trực tiếp nộp hồ sơ. Thí sinh lưu ý, nếu đăng ký vượt quá số lượng nguyện vọng bằng bất cứ hình thức nào thì khi cập nhật lên hệ thống của Bộ GD&ĐT hệ thống sẽ tự động bỏ đi ngẫu nhiên nguyện vọng thừa của thí sinh. Việc ĐKXT vào các trường công an và quân đội sẽ cập nhật hệ thống chậm hơn so với các trường khác, nếu thí sinh đã đăng ký quá 2 hồ sơ cho phép thì nguyện vọng vào trường quân đội và công an cũng sẽ bị gạch bỏ

Lưu ý: 

 

- Để đảm bảo quyền lợi, giảm rủi ro cho thí sinh. Đăng ký trực tuyến sẽ kết thúc sớm hơn so với các phương thức ĐKXT khác 01 ngày. Nếu sau thời gian kết thúc đăng ký trực tuyến, thí sinh nào chưa đăng ký được cần đăng ký xét tuyển theo đường bưu điện (thời hạn nộp sẽ tính theo dấu bưu điện) hoặc trực tiếp tại trường (nếu trường có sử dụng phương thức tiếp nhận ĐKXT này);

- Theo quy định, đợt 1 thí sinh chỉ được phép đăng ký tối đa 2 trường, các đợt bổ sung được đăng ký tối đa 3 trường. Thí sinh cần tuân thủ nghiêm quy định này, Nếu nộp vào nhiều hơn 2 (hoặc 3 trường ở đợt bổ sung) hệ thống chỉ nhận 2 (hoặc 3 trường) bất kỳ trong số trường thí sinh đăng ký, như vậy thí sinh sẽ mất quyền tự lựa chọn trường. Hơn nữa, có thể mất phí mà không thể đăng ký trực tuyến (do hệ thống rà soát thấy số lượng trường đăng ký đã vượt mức quy định).