[TUYỂN SINH 2016]: Quy định "Đối tượng tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh Đại học chính quy (Hệ đóng học phí) năm 2016"
Ngày đăng: Lượt xem: 2933

Quy định số 319/QyĐ - HVM ngày 23 tháng 3 năm 2016 về Đối tượng tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh Đại học chính quy (Hệ đóng học phí) năm 2016

 

Xem chi tiết tại đây