[TUYỂN SINH 2017] THÔNG BÁO: CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN VÀ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017
Ngày đăng: Lượt xem: 22762

THÔNG BÁO: CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

 

            Căn cứ Thông tư số 54/2014/TT-BQP ngày 12/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Học viện Kỹ thuật mật mã thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ và Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-BCY ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ quy định cơ cấu, tổ chức, biên chế của Học viện Kỹ thuật mật mã;

 

            Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh đại học năm 2017;

 

            Căn cứ chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo năm 2017 của Học viện Kỹ thuật mật mã;

 

            Căn cứ kết quả điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 của thí sinh tham dự xét tuyển đào tạo đại học chính quy tại Học viện Kỹ thuật mật mã năm 2017;

 

            Xét đề nghị của Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh Học viện Kỹ thuật mật mã

 

 

CHỦ TỊCH HĐTS ĐẠI HỌC CHÍNH QUY HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MàQUYẾT ĐỊNH

 

1. Công bố điểm chuẩn trúng tuyển các Ngành đào tạo đại học chính quy - Hệ đào tạo đóng học phí năm 2017 của Học viện Kỹ thuật mật mã, chi tiết như sau:

STT Tên Ngành Tổ hợp xét tuyển

Điểm chuẩn

(học sinh phổ thông, khu vực 3)

1 Công nghệ thông tin A00; A01; D90 22,75
2 An toàn thông tin A00; A01; D90 21,25
3 Kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01; D90 20,25

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN THÍ SINH XEM TẠI ĐÂY

 

 

2. Các thí sinh trúng tuyển PHẢI nộp bản gốc GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA 2017 (bản gốc) trực tiếp tại văn phòng tuyển sinh của Học viện (phía Nam hoặc phía Bắc) hoặc qua bưu điện, thời gian từ 07h30 ngày 01/8/2017 đến 17h00 ngày 07/8/2017;

 

Thí sinh trúng tuyển nhận "GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN KIÊM GIẤY BÁO NHẬP HỌC & HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC" và hồ sơ nhập học trực tiếp tại Văn phòng tuyển sinh hoặc qua bưu điện;

 

3. Theo quy chế và hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, những thí sinh trúng tuyển không nộp GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA 2017 (bản gốc) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện trước 17h00 ngày 07/8/2017 (tính theo dấu bưu điện) sẽ không có quyền nhập học tại Học viện Kỹ thuật mật mã./.

 

                                                                                     CHỦ TỊCH HĐTS HỌC VIỆN KTMM

                                                                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

                                                                                                 TS. CHU MINH YÊN

                                                                                                             (đã ký)