Chính thức: Sẽ có bài thi riêng cho thí sinh trượt tốt nghiệp năm 2024

Ngày 4/3, Bộ Giáo dục đã có thông báo chính thức đối với những thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT năm 2024 và những năm trước đó sẽ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 như thế nào?

Thí sinh trượt tốt nghiệp từ năm 2024 trở về trước sẽ được thi lại với đề thi riêng, khác với đề dành cho học sinh tốt nghiệp từ năm 2025.
“Học sinh học chương trình GDPT nào sẽ được thi tốt nghiệp THPT theo chương trình GDPT đó.
Từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ kỳ thi tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.
Nội dung này sẽ được đưa vào điều khoản chuyển tiếp của Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT từ 2025.” – Theo Bộ GD&ĐT.

Nguồn: Copy