HƯỚNG DẪN VIẾT HỒ SƠ DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN

 

Lưu ý :
1. Dành cho tuyển sinh năm 2024
2. Lớp :
Các bạn học An toàn thông tin ghi AT… (AT21)
Các bạn học Công nghệ thông tin ghi CT… (CT9)
Các bạn học Điện tử viễn thông ghi DT… (DT8)
( Do chưa có danh sách lớp nên các bạn điền vậy nhé, vào năm học chúng ta sẽ biết lớp A,B,C,D,… sau nhé )
3. Địa chỉ :
Các bạn ghi địa chỉ thường trú, ghi rõ Thôn / Xã / Huyện / Tỉnh.
4. Họ và tên thí sinh :
Ghi đầy đủ họ tên IN HOA
5. Hồ sơ gồm có :
Tại đây các bạn tích các giấy tờ có trong hồ sơ đã chuẩn bị nhé