Mở rộng mạng lưới quan hệ chất lượng nhờ học thạc sĩ

Mở rộng mạng lưới quan hệ chất lượng

Người càng làm ở vị trí cao càng cần mở rộng network. Đây cũng là một trong 3 kỹ năng lãnh đạo trong thời kỳ đổi mới cần thiết khi ngồi ở vị trí cao hơn.

Vì sao lại vậy? Vì bởi đây là thời đại của hợp tác và cộng sinh.

Khi sức 1 người không thể giải quyết tốt mọi việc, nhà quản lý, điều hành sẽ cần những mối quan hệ, nguồn lực đáng tin cậy bên ngoài để hỗ trợ các hạng mục công việc cấp thiết đang bị ách tắc bởi giới giới hạn trong khả năng, tầm ảnh hưởng.

Và tham gia các lớp học thạc sĩ cho nhân sự cấp cao cũng là cách nhanh nhất để mở rộng mối quan hệ chuyên nghiệp theo hướng bền vững, học hỏi hỗ trợ lẫn nhau!