Tìm hiểu: NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN

Chương trình đào tạo đại học chính quy ngành An toàn thông tin sẽ trang bị cho người học

  • Kiến thức đại cương phù hợp với khối ngành đào tạo, đảm bảo tính liên thông với các chương trình đào tạo khác của Học viện và của các cơ sở đào tạo khác.
  • Kiến thức cơ sở ngành An toàn thông tin để người học hiểu được cấu trúc, hoạt động của các hệ thống công nghệ thông tin, nắm bắt được các hiểm họa an toàn đối với các hệ thống công nghệ thông tin, cũng như các phương pháp để phòng chống các hiểm họa đó.
  • Kiến thức và kỹ năng chuyên sâu để tác nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin ứng với chuyên ngành được đào tạo.

Mục tiêu riêng của từng chuyên ngành

1. Chuyên ngành An toàn hệ thống thông tin

Chương trình đạo tạo theo chuyên ngành An toàn hệ thống thông tin trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng chuyên sâu để có thể: thiết kế, triển khai giải pháp đảm bảo an toàn cho một hệ thống thông tin; tư vấn giải pháp an toàn thông tin cho các cơ quan, tổ chức; vận hành các công cụ phần cứng, phần mềm nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin; và giải quyết các sự cố an toàn thông tin phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống.

2. Chuyên ngành Kỹ nghệ an toàn mạng

Chương trình đạo tạo theo chuyên ngành Kỹ nghệ an toàn mạng trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng chuyên sâu để có thể: tác nghiệp, triển khai các nghiệp vụ chuyên sâu liên quan đến an toàn thông tin, an toàn các hệ thống mạng như: phân tích mã độc, giám sát an toàn hệ thống thôn tin, phát hiện và khai thác lỗ hổng phần mềm, đánh giá và kiểm định an toàn hệ thống thông tin, các tác vụ liên quan đến tấn công và phòng thủ hệ thống mạng… Ngoài ra, chương trình đào tạo này cũng cung cấp khả năng thiết kế, phát triển, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin; tư vấn các giải pháp công nghệ an toàn thông tin; vận hành các công cụ phần cứng, phần mềm nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin; đồng thời có khả năng giải quyết các sự cố an toàn thông tin phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống.

3. Chuyên ngành Công nghệ phần mềm an toàn

Chương trình đạo tạo theo chuyên ngành Công nghệ phần mềm an toàn trang bị cho người học kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công nghệ phần mềm, công nghệ phần mềm an toàn, giải pháp công nghệ an toàn: quy trình xây dựng, quản lý và bảo trì phần mềm an toàn, giải pháp công nghệ an toàn; phân tích, thiết kế và quản lý các dự án phần mềm an toàn/giải pháp công nghệ an toàn. Kỹ sư chuyên ngành Công nghệ phần mềm an toàn có khả năng tổ chức thực hiện và quản lý được các công việc trong lĩnh vực công nghệ phần mềm an toàn, có khả năng xây dựng mô hình và áp dụng các nguyên tắc của công nghệ phần mềm an toàn vào thực tế; Phân tích, kiểm chứng, kiểm thử, đánh giá phần mềm an toàn.