Tìm hiểu: NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mục tiêu của Chương trình giáo dục đại học chính quy ngành công nghệ thông tin, chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm nhúng và di động (Mobile and Embedded  Software Engineering – MESE) là trang bị cho người học: 

  • Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu hoạt động trong khu vực an ninh, quốc phòng, và kinh tế xã hội;
  • Kiến thức đại cương về khoa học tự nhiên, xã hội và kiến thức cơ sở, nền tảng về điện tử viễn thông và công nghệ thông tin;
  • Khối kiến thức nền tảng về công nghệ phần mềm, đáp ứng được các công việc của kỹ sư phát triển phần mềm;
  • Kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành về chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm nhúng và di động theo hai hướng chuyên sâu: kỹ sư phát triển phần mềm cho các thiết bị di động và kỹ sư phát triển phần mềm trong các hệ thống nhúng; 
  • Kỹ năng xã hội cần thiết, khả năng tự học, tự nghiên cứu để thành công trong cuộc sống và nghề nghiệp;
  • Chương trình đào tạo cho phép khả năng chuyển đổi linh động giữa hai chuyên ngành “An toàn thông tin” và “Kỹ thuật phần mềm nhúng và di động”.

Mục tiêu riêng của từng hướng phát triển

  1. Kỹ sư phát triển phần mềm thông thường: Sau 3,5 năm đầu (đã học hết các học phần cần thiết chuyên ngành kỹ thuật phần mềm + thực tập cơ sở), sinh viên có khả năng phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai các dự án phần mềm ứng dụng, websites; có khả năng sử dụng các phương pháp, kỹ thuật và công cụ hiện đại trong phát triển phần mềm.
  2. Kỹ sư phát triển phần mềm trên thiết bị di động: Sinh viên theo hướng phát triển phần mềm di động có khả năng phát triển phần mềm cho các thiết bị di động trên cả 3 nền tảng công nghệ phổ biến nhất là: Android, iOS, Windows Phone.
  3. Kỹ sư phát triển phần mềm nhúng: Sinh viên theo hướng phát triển phần mềm nhúng mức thấp có thể làm việc trong các lĩnh vực như: Phát triển phần mềm trong các hệ thống nhúng dân dụng (máy bán hàng tự động, máy thanh toán thẻ, máy ảnh số, tivi thông minh, máy nghe nhạc, v.v.), Phát triển phần mềm nhúng trong các hệ thống, thiết bị truyền thông (modem, firewall, v.v.), Phát triển phần mềm nhúng trong công nghiệp (lập trình PLC trong dây truyền sản xuất tự động, mạng công nghiệp, v.v), Phát triển phần mềm nhúng trong các hệ thống giám sát và điều khiển (ngôi nhà thông minh, hệ thống báo động, hệ thống phòng cháy, v.v.), Lập trình đa phương tiện trong các thiết bị nhúng (thiết bị nghe nhạc, xem phim, cầm tay, đầu đọc mã vạch, v.v.).